Radek Hejret

Radek Hejret patří k našim nejzkušenějším lektorům.

Působí v rámci celé republiky a od počátku projektu Světlo paměti absolvoval již stovky přednášek a besed s pamětníky. Při svých preventivích a etických programech oslovil za dvanáct let své působnosti přes 65 tisíc žáků základních a středních škol.

Také organizuje přednášky a besedy pro veřejnost ve spolupráci s církvemi, židovskými obcemi, městskými knihovnami a muzei a U3V.

V září 2011 se účastnil speciálního výjezdního semináře v Mezinárodní škole studia o holocaustu při muzeu Jad Va-šem v Jeruzalémě a stál u zrodu vzdělávacích materiálů pro pedagogy

V rámci tohoto projektu koordinoval práci nejrozsáhlejšího regionálního centra.

Od srpna 2012 je podporován Nadací Mezinárodní potřeby, od ledna 2013 přednáší v rámci projektu Cemach o moderním státu Izrael, od září 2014 vede vzdělávací projekt Vrba–Wetzler Memorial a školí další lektory, od května 2017 patří mezi certifikované lektory primární prevence Křesťanské akademie mladých, od září 2017 je podporován F-nadací, od ledna 2018 pracuje jako průvodce po Izraeli pro CA OLIVETOUR a garant literární disciplíny projektu CEMACH. Od května 2019 pracuje také jako pilotní učitel projektu Komenský 2020.

V minulých letech navštěvoval školy s těmito pamětníky holocaustu:
RNDr. Michaela Vidláková, PhDr. Dagmar Lieblová,ak. mal. Helga Weissová-Hošková, Marta Kottová, Doris Grozdanovičová, Hana Sternlichtová, Evelina Merová, Eva Lišková, Pavla Kováčová, PhDr. Toman Brod, Ing. Pavel Werner, František Lederer a Tommy Karas.

Žel jak čas běží, pamětníci odcházejí a nezbývá, než nést štafetu historické paměti bez nich. V současné době, a to již pouze v předem domluvených termínech, jezdí do škol s Radkem pouze RNDr. Michaela Vidláková.

Ohlasy na jeho práci jsou více než pozitivní.

 

Kontakty:

tel.: +420 739 324 300

e-mail: radek.hejret@seznam.cz

profil na Facebooku zde

 

Radek Hejret

Poděkování paní doktorce Vidlákové za besedu uskutečněnou dne 12. 10. 2018 na Gymnáziu Hranice

Dobrý den paní Vidláková, opožděně bychom vám chtěli  mnohokrát poděkovat za zajímavou a naučnou přednášku o holocaustu. Byla to pro nás velmi cenná zkušenost dozvědět se o hrůzách, které se odehrály za 2. světové války, od někoho, kdo si tím peklem sám prošel. Bylo nám ctí se s Vámi seznámit a vyslechnout si Váš životní příběh. Všichni se na Vás díváme s obrovským respektem za to, že jste se o něj rozhodla s námi podělit, ačkoli to nemohlo být jednoduché čelit všem těm vzpomínám. Velmi si vážíme Vaší návštěvy a taky, že jste si na nás s panem Hejretem udělali čas. 
Krásný den, třída V3. A 

Poselství paní Hoškové očima studentů semináře

Ve středu 14. 2. 2018 nás na gymnáziu navštívila paní Helga Hošková-Weissová a pan Radek Hejret. Studenti kvarty, septimy, třetího ročníku a zájemci z druháku a dějepisného semináře s paní Helgou strávili několik hodin besedou na téma šoa (holocaust) a vyprávěním o hrůzách, které se židům děli za 2. světové války.

Na začátku jsme besedovali s panem Radkem Hejretem, který celý program uvedl a přiblížil nám dějiny holocaustu a jeho příčiny. Dostali jsme také možnost prolistovat si Tóru, stěžejní knihu judaismu a knižně vydaný deník paní Helgy z let 1938–45.

Paní Hošková bylav roce 1941 i se svými rodiči deportována do koncentračního tábora Terezín, kde prožila několik těžkých let. Avšak při srovnávání s dalšími koncentračními tábory, kam se později dostala (1944 Auschwitz, 1945 Mauthausen), mluvila o životě v Terezíně jako o ráji. A také o velkém štěstí, protože všechny hrůzy přežla i se svou maminkou. Dokonce i třídění v Auschwitzu (Osvětimi), kde musela říct, že je starší, maminka naopak mladší a obě práceschopné a jen díky tomu se zachránily. Ostatní šli rovnou do plynových komor.

Během vyprávění nám paní Hošková ukazovala obrázky, které sama během války nakreslila, to jí bylo 12 –15 let. Její tatínek jí totiž v táboře vzkázal: "Maluj, co vidíš." Poslechla a malovala. Kresby, deník a básničky tatínka se dochovaly díky tomu, že je strýc zazdil v Terezíně.

Na závěr jsme dostali možnost se paní Hoškové ptát, jedna z otázek byla mířena na tatínka, co se s ním stalo. „Hledali jsme jeho jméno v registračních knížkách z táborů, a neúspěšně, takže se jako datum jeho smrti určil den odchodu z Terezína, pravděpodobně šel rovnou do plynu,‘‘ zněla odpověď paní Helgy. Všichni neměli takové štěstí, aby přežili …

Moc děkujeme za chvíle, které si pro nás paní Hošková našla, a za všechny náměty k přemýšlení!

„Musíme si přiznat, že se to opravdu stalo. Nesmíme uvěřit lži, že žádný holocaust nebyl. Byl! A naší povinností je se postarat o to, aby se už nic takového neopakovalo.“ 

„Myslím, že paní Hošková chtěla říct, že nesmíme zapomenout, co všechno se v minulosti stalo, protože když zapomeneme, je mnohem větší šance, že se to bude opakovat.“ 

„Paní Hošková nám chtěla sdělit své zážitky a pocity z doby, kterou už jen málo lidí pamatuje a chtěla dokázat, že hrůzné činy během 2. světové války se opravdu odehrávaly. Zároveň na nás apelovala, abychom byli pozorní vůči všem xenofobním a rasistickým projevům, protože historie se může opakovat.“

„Poslední dobou se začalo šířit, že holocaust neexistoval, a tak nám paní Hošková přišla sdělit, jak krutá byla realita a jaká je pravda. Čtyři roky uvězněna bez jídla, mučena hladem a jinými strašnými podmínkami, a i přesto mluvila o tom, jaké štěstí měla. Její příběh byl velmi emotivní a poučný.“

„Přednáška měla připomenout holocaust a varovat nás do budoucnosti. Nikdy bychom neměli podporovat někoho, jehož úmysly jsou rasistické a nenávistné. Člověk by měl zůstat lidský a ne dělat nelidské činy. 2. světová válka byla výstražným konfliktem, na který spolu s holocaustem nesmíme zapomínat, jelikož se mohou opakovat!“

„Člověk by neměl zapomínat na minulost, z minulosti bychom se měli ponaučit a ne dělat, že nebyla. Paní Helga hodně zdůrazňovala, že v dnešní době se bohužel říká, že holocaust je výmysl. Nesmíme dovolit, aby se historie opakovala!“ 

„Paní Weissová nám přišla sdělit, že se válečné hrůzy mohou opakovat a každý člověk by měl vědět, co se tehdy odehrávalo za strašné věci. Je velice cenné slyšet události holocaustu od člověka, který ho na vlastní kůži prožil, než když se o tom učíme jen v hodinách dějepisu. Je to něco úplně jiného.“ 

„Cílem besedy podle mě bylo, abychom uslyšeli příběh paní Hoškové a uvědomili si jak hrozné věci se děly. A případně v budoucnu včas rozeznali náznaky a zabránili tomu, aby se to dělo znovu.“ 

„Je důležité znát naši historii opravdu tak jak se stala a nezpochybňovali ji. Můžeme se z ní poučit a díky tomu předejít opakovanému neštěstí.“ 

„Paní Hošková nám svým vyprávěním chtěla představit reálný život v koncentračních táborech. Představit nám historii, kterou je důležité znát, aby nás nikdy nenapadlo, že holocaust nebyl, jak někteří tvrdí.“ 

„Pro mě ze včerejší přednášky vyznělo především to, že ta hrůza, která se děla, ač je to už před mnoha lety, se nesmí brát na lehkou váhu. Jakékoli hrozby a obavy se nesmí nechat být jen tak. A nic takového jako holocaust nesmíme znovu dopustit. Hrozby nejsou nereálné, proto nesmíme mlčet. Je to tedy především poučení do budoucna.“ 

PAMĚTNÍK HOLOCAUSTU SI ZÍSKAL RESPEKT STUDENTŮ

10. listopadu 2017 se naši žáci sešli v prostorách školní knihovny s panem Tomanem Brodem, pamětníkem holocaustu, člověkem, který přežil Terezín i Osvětim a který je ochotný se o své pochmurné zážitky podělit. Vyprávění žáky ohromně zaujalo, dokonce tak, že obětovali část své polední přestávky.

Necháme ale promluvit je samotné. Takto vnímala besedu třída 1PK:

„Pan Brod má strašně moc zkušeností, prožil toho hodně a patří mu můj respekt. Vždy, když mluvil o své rodině, která právě v Osvětimi zemřela, měl v oku slzu. Abych se přiznal, také mě to dostalo. Osobně si neumím představit tu hrůzu a smutek kombinované s každodenním přežíváním v nelidských podmínkách.“  Svačina

„Nevím, jestli nám oči slzely z příběhů, nebo z osvětlení, každopádně vyprávění bylo intenzivní a dosti jinou zkušeností. Slyšet vše naživo z první ruky a ne z obrazovky anebo projektoru…“ Mikula

„Vzpomínal na to, jak je zavřeli do vagónu pro dobytek a jediné, co tam měli, byl kýbl s teplou vodou a kýbl na potřebu. Když vystoupili na nástupišti, říkal, že viděl osvětlené město, kam je převáželi, ale město to nebylo. Byly to osvícené dráty plotu koncentračního tábora… Chtěla bych jednoduše říct, že mi bylo potěšením setkat se s tak vzácným pánem, jako je pan Brod. Takový zážitek, který jsem včera absolvovala, už nikdy nezažiju. Bylo to pro mě vzácné a určitě nikdy nezapomenu na to, že může být i hůř, než je…“ Natálie

„Každopádně od chvíle, kdy začal mluvit o pobytu v Terezíně a poté v Osvětimi, jsem byl velmi zaujatý jeho vyprávěním. Myslím si, že je naprosto neuvěřitelné, jaké měl pan Brod štěstí. Bylo tolik chvil, kdy bylo jasné, že zemře, ale vždy získal novou naději žít. Svůj život si doslova vybojoval a doufám, že bude ještě dlouho naživu.“  Márton

Reakce a vzkazy žáků druhého stupně Základní školy Nýdek na přednášku Radka Hejreta s následnou besedou s přeživší šoa ak. mal. Helgou Weissovou-Hoškovou ze dne 6. 6. 2017

 • Zážitek.
 • Vážit si svobody, jídla a peněz.
 • Mám zajímavé pocity.
 • Krásné vyprávění, pěkný příběh.
 • Myslím si, že nám to moc přidá do života a poučí nás to.
 • Děkuji moc za krásnou přednášku a nádherné obrázky.
 • Dozvěděla jsem se o životě, jak se žilo předtím.
 • Bylo to úžasné, odnáším si z toho strašně krásný pocit. Velice se mi to líbilo.
 • Můžu být rád z toho, co mám.
 • Nikdy jsem nic takového neslyšela, dotklo se mne to.
 • Moc milá prezentace se super lidmi! Děkujem + obrázek kytičky
 • Už mnoho přednášek jsem slyšela, i pamětníků, ale tato mi dala ještě jiný pohled na život a taky na to, že život a radost ze života je velký dar, který může paní Helga předávat.
 • Pěkné!
 • Velmi mne zaujalo, jak paní Helga dokázala i v nejhorší situaci vyzdvihovat pozitivní věci a stále měla radost ze života.
 • Bylo to zajímavé.
 • Poznala jsem nové věci a vyprávění mne bavilo.
 • Nikdy bych nechtěl žít v této době.
 • Zajímavé, dojemné. Snad se to nikdy nebude opakovat.
 • Potěšilo mě, jak i tak smutná věc se vyprávěla tak pozitivně.
 • Moc děkuju za poučení.
 • Milá prezentace, i poučná.
 • Bylo to zajímavé + obrázek srdíčka.
 • Dozvědět se o tom, co bylo předtím a jak se žilo, je úžasné.

Reakce a vzkazy žáků základních a středních škol v Zábřehu na přednášky Radka Hejreta s následnými besedami s přeživší šoa M. Vidlákovou v týdnu od 13. do 17. března 2017

 • Obdiv a respekt. Kdybych byla já ve vaší kůži, asi bych to nevydržela…
 • Bylo to výborné.
 • Říkala jsem si „další holocaust“, ale živej člověk je živej člověk…
 • Úžasná přednáška, věci, na který by se zapomenout nemělo, podané z úst člověka, co je zažil. Snad se z toho poučíme. Děkuji.
 • Chtělo se až brečet nad osudem ostatních a zároveň brečet štěstím nad závěrem. Super, děkujeme!
 • Bylo to velmi pěkné a zajímavé…
 • SUPER
 • Dobrý den paní doktorko, jste úžasná a silná osobnost. Jsem ráda, že jsem potkala někoho takového, jako jste Vy. Děkuji Vám za vše.
 • Jsem moc ráda, že své životní zkušenosti předáváte dalším generacím. Díky Vám jsem si uvědomila, co bylo dřív a doufám, že na to ostatní nezapomenou a každý si z toho vezme poučení. Mockrát děkuji.
 • Byl to moc pěkný a poučný příběh.
 • Více přemýšlet o „problémech“ a tolik si neztěžovat, protože hodně lidí si prošlo větším peklem.
 • Lidé, kteří si váží života, jsou velmi důležití. Díky Vašemu vyprávění můžeme lépe pochopit právo na život. Díky!
 • Viděl jsem naživo paní, která to přežila.
 • Jste strašně úžasná a silná žena… Za všechno, co jste dokázala, Vás obdivuji. Jste skvělá žena!
 • Jsem ráda, že jsem měla možnost se s Vámi setkat a vyslechnout Váš příběh. Velmi Vás obdivuji. Téma holocaustu mne zajímá. Děkuji.
 • Nemám slov… Jen snad to, že si nikdo z nás neváží toho, co má. Děkuji!
 • Nenechte se přemáhat zlem, ale přemáhejte zlo dobrem.
 • Měli bychom si vážit toho, co máme a vážit si své rodiny a svých blízkých za to, že je máme.
 • Vynikající, zajímavé.
 • Bylo to super a zajímavé.
 • Měli jsme tu už spoustu přednášek o holocaustu (i s přeživšími), ale vaše z nich vyčnívá tím, že jste oba velice sympatičtí a milí lidé – děkuji za velice poutavý životní příběh!
 • Opravdu skvělá přednáška, která nám pomohla přiblížit a alespoň trochu pochopit, co lidé museli zažívat v období holocaustu. Jste oba dva velice příjemní lidé. Moc Vám oběma děkuji!
 • Emociálně nabité.
 • Moc děkuji za možnost vyslechnout příběh holocaustu z úst žijícího pamětníka J
 • Zajímavé, obohacující vyprávění.
 • Je to pocit, který se nedá vysvětlit. Alespoň vím, jak se měli za druhé světové válce a je dobře, že hrdinové jsou mezi námi.
 • Měli jsme tu už více přednášek na toto téma, ale ta Vaše byla jednoznačně nejlepší. Moc děkuji. P.S.: Myslím, že Váš tatínek měl něco jako šestý smysl. Byl to určitě skvělý člověk.
 • Strašně mě mrzí vše, čím trpkým si lidé museli projít a je mi líto, jak moc se na věci zapomíná a lidé se mnohdy nepoučí. Doufám, že váš příběh pomůže budoucnosti a nebude zapomenut. Soucítím s Vámi!
 • Jedna z nejlepších přednášek (besed), na které jsem kdy byla.
 • Rozhodně velmi přínosná přednáška. Děkuji za ni.
 • Mockrát děkuji za přednášku, moc Vám přeji, abyste mohla dlouho pokračovat na ostatních školách, protože toto by měl slyšet každý.

DO PEKLA A ZPĚT – reportáž z ISŠTE Sokolov

Ve čtvrtek 26. 5. 2016 jsme byli na besedě, kde vyprávěla svůj příběh z dob války dnes již 80letá paní Michaela Vidláková. Bylo jí v té době pouhých šest let. Jako malá se stala součástí nejhoršího období novodobého světa. Může děkovat Bohu, že ona i její rodina tohle vše přežila, protože málokomu se to podařilo. Dnes, jak jsem řekl, jí je krásných osmdesát a vypadá skvěle.

Přednáška se konala v učebně dějepisu. Zpočátku jsme si trochu popovídali o tom, proč byli Židé pronásledováni již od středověku, kolik procent z obyvatel Německa tvořili Židé a co způsobilo, že Hitler vyhrál volby. Poté si vzala slovo paní Michaela. Zmiňovala, že jí na začátku války nejvíce vadilo, že si nemohla hrát s nežidovskými dětmi. Když nastalo období vyhlazování, byla odvezena se svou rodinou do Terezína, kde se její otec zachránil tím, že tvrdil, že je tesař. Němci takové řemeslníky potřebovali. V Terezíně trpěli hladem a zimou. Jednoho dne otce stejně vybrali k transportu do Osvěitmi, ale v ten den se stalo něco neuvěřitelného. Nastala silná bouřka. Že to není neuvěřitelné? Ale je!  Bouřka strhla střechu a on jako tesař ji musel opravit. Mezitím transport do Osvětimi odjel a on si zachránil život.

Co mi ta beseda dala? Pocit štěstí, že žiji v této době. Myslím si, že kdyby více lidí slyšelo takhle živé příběhy, vyhnuli bychom se podobným katastrofám v budoucnu. Vyprávění mi také ukázalo, že chytří lidé dokáží vše. Na druhou stranu jsem si uvědomil, jak byl Hitler hloupý a jak mu nenávist zatemnila mozek a jak dokázal touto nenávistí, bohužel, nakazit spoustu lidí. To je varovné a poučné i pro dnešní svět.

Sepsali žáci třídy 1 PT – Dominik Bouda, Petr Jelen, Milan Korček, David Matoušek a Josef Šimek

Reportáž ředitele Nadace mezinárodní potřeby z přednášky „Antisemitismus a holocaust“ s následnou besedou s pamětnicí holocaustu Martou Kottovou ze dne 6. 11. 2012 konané na VOŠS a SŠS Vysoké Mýto

Na dvě Radkovy přednášky o neveselém tématu holocaustu a antisemitismu do Vysokého Mýta jsem jel s určitou obavou. V přednáškovém sále střední odborné školy se mělo sejít vždy asi 120 žáků. Jak tohle dopadne? Udrží vůbec pozornost po celé dvě hodiny? celá reportáž zde

Písemně zaznamenané anonymní reakce žáků devátých tříd ZŠ Police nad Metují na přednášku „Antisemitismus a holocaust“ s následnou besedou s pamětnicí holocaustu RNDr. Michaelou Vidlákovou 27. 2. 2013

Přednáška byla super. Slyšet o tom, jak se ta paní cítila v koncentračním táboře, a jaké měla štěstí, že nešla do plynové komory, bylo zajímavé. Uvědomila jsem si, že i když nadávám na školní jídelnu, měla bych být vlastně vděčná za to co dostanu. Když jsem slyšela, co jedli, tak jsem si uvědomila, že si toho jídla nevážím. Myslím, že naše generace má štěstí, že si ještě můžeme vyslechnout příběh z úst člověka, který to vše zažil.

Myslím si, že je strašně fajn, že ještě ti lidé, co to prožili, žijí a mohou o tom vyprávět. Protože jedině oni vědí jaké to přesně bylo. Myslím si, že lidé by se o to měli zajímat, protože stejná chyba se už nesmí opakovat.

Přednáška pro mě byla přínosná. Dozvěděl jsem se, jak je rasismus, antisemitismus nebezpečný a kam až to může dojít. Z úst pamětníka to znělo velice zajímavě.

Bylo to úplně něco jiného, než když se o tom učíme třeba v dějepise. Ona to dokázala podat tak, že by nikdo nemohl říct, že to nebylo zajímavé. Moc jí obdivuji, že o něčem tak hrozném a smutném dokáže hovořit. Odnesla jsem si domů plno myšlenek a pocitů.

Písemně zaznamenané anonymní reakce žáků devátých tříd ZŠ Veltrusy na přednášku „Antisemitismus a holocaust“ z 19. 4. 2013

Beseda byla zajímavá, přínosná, hodně jsem se toho dozvěděl. Mohli jsme se zeptat na cokoliv, což se mi líbilo. Tuto besedu hodnotím velmi kladně.

Tato beseda byla velmi poučná. Čekala jsem, že to bude další opakování, ale bylo to velmi zajímavé i tím, že to bylo vysvětlováno od počátku. Mnoho zajímavostí jsem do této besedy nevěděla. Byly to dvě příjemně strávené hodiny, i když bych to od tohoto tématu nečekala.

Přednes se mi moc líbil, byl srozumitelný, dozvěděl jsem hodně nových věcí. Vypravování bylo velice přesvědčivé.

Mluvil normálně, přímo k tématu, ze života a živě. Bez jediné chyby, pěkná prezentace.

Beseda byla velmi poučná. Pán byl milý, mluvil tak, že jsme mu rozuměli. Dozvěděla jsem se hodně nových informací. Prezentace byla zajímavě udělaná. Škoda, že s ním nebyla ta paní z koncentračního tábora. Líbil se mi zájem o téma, pán byl velmi sympatický.

Hodnocení přednášky „Antisemitismus a holocaust“ ze dne 8. 1. 2015

Na vzdělávací aktivitě mi vyhovoval velmi poutavý výklad lektora, který vtáhl žáky do děje. Vše potřebné bylo řečeno a výstižně prezentováno. Celkově hodnotím přednášku jako přínosnou, emotivní, poutavou a přesvědčivou.

Mgr. Kateřina Karasová, Sportovní gymnázium Kladno

Krátká zpráva o provedené přednášce „Moderní Stát Izrael – inspirace pro mladou českou generaci“ na Obchodní akademii Slaný dne 22. 1. 2015

Ve čtvrtek 22. 1. 2015 se v rámci výuky předmětu Základy společenských věd konala ve třídě 3. A dvouhodinová přednáška pana Radka Hejreta, která byla zaměřena na současné problémy izraelské společnosti. Toto vystoupení, které bylo věnováno nejen otázkám izraelské národní bezpečnosti, ale i problematice školství, ekologie a současných izraelsko-palestinských vztahů, přítomné studentky a studenty 3. A a 3. B velmi zaujalo.

Mgr. Zdeněk Víšek, www.oaslany.cz

Hodnocení přednášky „Moderní Stát Izrael – inspirace pro mladou českou generaci“ na Gymnáziu Karla Čapka Dobříš dne 2. 2. 2015

Na vzdělávací aktivitě mi vyhovovala připravenost lektora a jeho vysoké odborné znalosti. Přednáška byla přínosná pro své aktuální informace, jen bychom potřebovali ještě více času.

Mgr. Eva Rašková, Gymnázium Karla Čapka Dobříš

Krátká zpráva Mgr. Marcely Chalupové o provedené besedě s přednáškou „Antisemitismus a holocaust“ na Gymnáziu Chotěboř ze dne 12. 2. 2015

Ve čtvrtek 12. února dorazil na naše gymnázium velice vzácný host. Měli jsme tu čest vyslechnout si životní příběh ženy, která přežila Osvětim. Životní příběh doktorky Dagmar Lieblové. Besedu v rámci Dnů židovské kultury zprostředkoval pan Radek Hejret, člen organizace ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem). Hlavním tématem akce byl antisemitismus (nesnášenlivost vůči určitému etniku) a holocaust (systematické pronásledování a vyhlazování Židů). Dagmar Lieblová pochází ze židovské rodiny. Její otec byl lékař a maminka v domácnosti. celý článek zde

Fotogalerie z besedy s paní Martou Kottovou na Gymnáziu Karla Čapka Dobříš ze dne 18. 2. 2015 ke shlédnutí zde a článek Mgr. Šárky Musilové zde

Krátká TV reportáž z programu primární prevence Exit Tour 2015, který se uskutečnil na gymnáziu Ústí nad Orlicí dne 25. 2. 2015 ke shlédnutí zde

Krátká reportáž z besedy s panem doktorem Tomanem Brodem na Gymnáziu Ostrov ze dne 11. 3. 2015 zde

Na tomto odkazu naleznete i video Davida Všetičky, žáka Gymnázia Ostrov, které zaznamenává celou besedu.

Výňatek z článku PaedDr. Blanky Dvořáčkové z Jiráskova gymnázia v Náchodě, kde 20. 10. 2015 proběhla přednáška o moderním Izraeli.

Pan Radek Hejret svým charismatickým vystupováním a úžasnými vědomostmi získal nejen sympatie studentů, ale i zájem o možnost zapojit se do projektu a získat jednu z hodnotných prvních dvaceti cen, mezi kterými je i dvoutýdenní hrazený pobyt v Jeruzalémě a u Mrtvého moře. Přeji našim přihlášeným studentům nejen hodně tvůrčích úspěchů, ale i dobrý pocit z práce, kterou dělají navíc mimo studijní povinnosti a která je zajímá…

Výňatek z článku PaedDr. Blanky Dvořáčkové z Jiráskova gymnázia v Náchodě, kde 15. 12. 2015 proběhla přednáška o světových náboženstvích a sektách.

Studenti kvarty V a třetích ročníků se účastnili zajímavé přednášky. V úterý 15.prosince se studenti uvedených tříd v aule gymnázia zúčastnili zajímavé přednášky o historii judaismu, křesťanského a islámského náboženství, o problémech náboženských sekt a současného islámu a IS. Přednášející pan Radek Hejret svými vědomostmi, přehledem o politické současné situaci na východě a rétorikou natolik oslovil a zaujal naše studenty, že se následná beseda přenesla i mimo čas vyučování. Studenti si nejen doplnili a rozšířili své vědomosti z hodin dějepisu a ZSV, ale byly jim zodpovězeny otázky k daným tematům. 180 minut přednášky a besedy s panem Hejretem bylo přínosných. Děkujeme!

Děkovný dopis ředitelky základní školy Valašské Meziříčí, Křižná 167, na které proběhly dne 16. března 2016 dvě přednášky a besedy s pamětnicí RNDr. Michaelou Vidlákovou.

Vážený pane Hejrete, dovolte, abych Vám a paní doktorce velmi poděkovala  za dnešní dvě přednášky  pro naše žáky.  Mám velmi pozitivní reakce od učitelů a žáků, kteří byli tak potichu proto, že velmi  pečlivě naslouchali a intenzivně a s uvědoměním vnímali. Opravdu velké díky a těším se na další spolupráci. Přeji Vám a paní doktorce hodně úspěchů, pevné zdraví a radost.

Milena Medková

Další lektoři

Radek Hejret

Radek Hejret patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v rámci celé republiky a od počátku projektu Světlo paměti absolvova... (Více informací o lektorovi)

Jana Hlávková

Jana Hlávková patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v Severomoravském kraji a na Zlínsku a od počátku projektu Světlo paměti ... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Monika Slunečková

Monika Slunečková patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v rámci Českých Budějovic a v jižních Čechách a od poč... (Více informací o lektorovi)

Petr Plaňanský

Petr Plaňanský patří k našim velmi zkušeným lektorům zasahujícím svými přednáškami i nejmladší věkovou skupinu žáků systému domácího ... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Hana Vavříková

Hana Vavříková patří mezi naše velmi zkušené lektory. Původním povoláním učitelka, nyní v důchodu. Od roku 2010 působí jako lektorka pro předná... (Více informací o lektorovi)

PhDr. Jana Hofmanová

Jana Hofmanová patří k našim velmi zkušeným lektorům. Působí v rámci regionu Náchodska a od počátku projektu Světlo paměti absol... (Více informací o lektorovi)

Miroslava Kadlecová

Miroslava Kadlecová patří k našim velmi zkušeným lektorům. Působí zejména na Českolipsku a intenzivně se věnuje historii holocaustu ve Velvarech. Od počá... (Více informací o lektorovi)

Ing. Eliška Krmelová

Eliška Krmelová je autorkou a vedoucí lektorkou preventivního programu Etické dílny® a od roku 2009 patří také k ... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Vladimír Vácha

Vladimír Vácha pracuje od roku 1995 jako lektor primární prevence a v roce 2009 se stal též naším lektorem. Působí v Praze a ve Středních Čechách&... (Více informací o lektorovi)