Vrba-Wetzler Memorial

Ukažme mladým lidem vzory hodné následování!

7. dubna 1944 se podařilo dvěma mladým slovenským Židům – Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi – utéct z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Jejich útěk nebyl jen pokusem o záchranu vlastních životů. Oba vězni utíkali za podpory odbojového hnutí v táboře s úkolem podat svědectví o masových vraždách v plynových komorách a pokud možno přispět k jejich zastavení. Žáci se seznámí nejen s příběhem hrdinství na pozadí historických událostí, ale jsou též vedeni k aktivní účasti na Pochodu po stopách hrdinů.

Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek.

Interaktivní multimediální přednáška má přibližně tuto osnovu:

  • definice holocaustu – šoa
  • situace v Evropě před nástupem Adolfa Hitlera k moci
  • Mnichovská dohoda a tzv. křišťálová noc
  • situace v Čechách a na Slovensku po 14. březnu 1939
  • protižidovská opatření založená na tzv. Norimberských zákonech
  • příběh Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera v historickém kontextu
  • výjimečnost 8. března 1944
  • přesah do současnosti, pozvánka na Pochod po stopách hrdinů (studentské video z roku 2015 zde)

Přednáška je určena pro všechny ročníky středních škol a pro deváté ročníky škol základních.

Zvýhodněná cena přednášky činí díky podpoře Nadace mezinárodní potřeby 700 Kč (odměna lektorovi) + cestovné dle platné vyhlášky MPSV (6,- Kč/km), fakturace převodem.

Zpět na profil lektora

Fotoalbum