Moderní stát Izrael

Inspirace pro mladou českou generaci

Během multimediální přednášky se studenti mohou interaktivní formou seznámit s často opomíjenými skutečnostmi, které ukazují současný Izrael jako zemi zajímavou pro cestování, obchod, vzdělávání i kulturní obohacení, a tím působí proti protižidovským a protiizraelským předsudkům.

Žáci a učitelé jsou navíc motivováni k účasti v celostátní soutěži, a to ve výtvarné, literární a internetové disciplíně. 

Hlavní cenou je poznávací zájezd do Izraele za doprovodu vybraných pedagogů a průvodců v době letních prázdnin.

Fotografie ze zájezdů si můžete prohlédnout v sekci předešlých ročníků.
Zájezdu se zúčastní 7 soutěžících, z každé disciplíny minimálně dva, sedmý získává tzv. „Divokou kartu poroty“.

Vzdělávací aktivita projektu CEMACH trvá dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek (cca 100 minut).

Multimediální přednáška má přibližně tuto osnovu:

 • geografické souvislosti, porovnání s českými reáliemi
 • sousedé Izraele
 • obyvatelstvo v Izraeli (Židé, Arabové, menšiny, imigrace, role náboženství)
 • boj s pouští jako výzva číslo jedna
 • inspirativní řešení problémů s nedostatkem vody
 • krátký video dokument dokreslující vítězné tažení Izraele v boji proti poušti
 • ekologické, ekonomické a sociální souvislosti
 • fauna a flóra
 • infrastruktura a její dynamický rozvoj
 • vzdělávací systém, IDF, zdravotnictví, ukázky mezinárodní spolupráce
 • projekt Better Place jako ukázka kultury inovací
 • Izrael – jediná funkční demokracie na Středním východě
 • Izrael – místo setkání minulosti s budoucností
 • provázanost tradic Izraele s moderními technologiemi
 • inspirativní video shrnující zajímavosti Izraele
 • výzvy, diskuse

Přednáška je určena pro všechny ročníky středních a vyšších odborných škol.

Přednášky jsou v rámci projektu CEMACH uskutečňovány ZDARMA.

Zpět na profil lektora

Fotoalbum