Mgr. Monika Slunečková

Monika Slunečková patří k našim nejzkušenějším lektorům.

Působí v rámci Českých Budějovic a v jižních Čechách a od počátku projektu Světlo paměti absolvovala již více než 180 přednášek, při nichž oslovila přes 5000 žáků na základních a středních školách. 

V září 2011 se účastnila speciálního výjezdního semináře v Mezinárodní škole studia o holocaustu při muzeu Jad Va-šem v Jeruzalémě.

Od května 2014 je podporována Nadací Mezinárodní potřeby, a od ledna 2015 přednáší v rámci projektu Cemach o moderním státu Izrael.

Ohlasy na její práci jsou více než pozitivní.

 

Kontakty:

tel.: +420 385 513 573

Příběh O. Wolfa / R. Elias

Základní přednáška. Antisemitismus, který umožnil holocaust, základní historický průřez vycházející z konkrétních osudů jedné rodiny.

Holocaust – různost postojů

Náhled do prožívané situace na obou zúčastněných stranách (využití fotografií ze vzdělávací jednotky Jad Va-šem „Osvětimské album“). Přednáška „Holocaust – různost postojů“ by měla navazovat na základní přednášku.

Pozoruhodnosti Izraele

Průřez od vzniku izraelského národa po současnost.

Odkud mi přijde pomoc?

Dokumentární zpracování života dvou sester žijících v Holandsku (velmi zajímavý příběh života; jedna ze sester byla skrývána s manželem na holandském venkově, jejich dítě bylo skrýváno na jiném místě; druhá byla spolu s jejich matkou transportována do KT, vzácně všichni přežili). Po shlédnutí dokumentárního filmu následuje beseda ve skupinách.

Moderní Stát Izrael

Úvodní přednáška na téma moderní Izrael pro studenty středních škol motivující k zapojení do mezinárodní soutěže v projektu Cemach.

Časová dotace všech přednášek činí dvě vyučovací hodiny.

 

 

Mgr. Monika Slunečková

Reakce Mgr. Zálohové na přednášku „Antisemitismus a holocaust“ v ZŠ Český Krumlov, třídy 9. A a 9. C

Oceňuji prostor daný na dotazy žáků, velmi potřebná prevence xenofobie.

Reakce Mgr. Studeného na přednášku „Antisemitismus a holocaust“ na SŠ a VOŠ automobilní a technické Č. Budějovice

Oceňuji zpětnou vazbu se studenty, přednášku hodnotím jako zajímavou a přínosnou.

Reakce Mgr. Šulcové na přednášku „Antisemitismus a holocaust“ na Biskupském gymnáziu Č. Budějovice

Oceňuji profesionální přístup lektorky; studenti si sami o besedu řekli na základě referencí od starších spolužáků. 

Reakce Mgr. Kratochvílové na přednášku „Pozoruhodnosti Izraele“ na Střední škole veterinární, mechanizační a zahradnické, Č. Budějovice 

Výborně připravená prezentace, výborný výklad!

Reakce Mgr. Dřevikovského na přednášku „Pozoruhodnosti Izraele“ na Gymnáziu Jírovcova, Č. Budějovice 

Oceňuji odborné znalosti lektorky a její přístup ke studentům.

Další lektoři

Radek Hejret

Radek Hejret patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v rámci celé republiky a od počátku projektu Světlo paměti absolvova... (Více informací o lektorovi)

Jana Hlávková

Jana Hlávková patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v Severomoravském kraji a na Zlínsku a od počátku projektu Světlo paměti ... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Monika Slunečková

Monika Slunečková patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v rámci Českých Budějovic a v jižních Čechách a od poč... (Více informací o lektorovi)

Petr Plaňanský

Petr Plaňanský patří k našim velmi zkušeným lektorům zasahujícím svými přednáškami i nejmladší věkovou skupinu žáků systému domácího ... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Hana Vavříková

Hana Vavříková patří mezi naše velmi zkušené lektory. Původním povoláním učitelka, nyní v důchodu. Od roku 2010 působí jako lektorka pro předná... (Více informací o lektorovi)

PhDr. Jana Hofmanová

Jana Hofmanová patří k našim velmi zkušeným lektorům. Působí v rámci regionu Náchodska a od počátku projektu Světlo paměti absol... (Více informací o lektorovi)

Miroslava Kadlecová

Miroslava Kadlecová patří k našim velmi zkušeným lektorům. Působí zejména na Českolipsku a intenzivně se věnuje historii holocaustu ve Velvarech. Od počá... (Více informací o lektorovi)

Ing. Eliška Krmelová

Eliška Krmelová je autorkou a vedoucí lektorkou preventivního programu Etické dílny® a od roku 2009 patří také k ... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Vladimír Vácha

Vladimír Vácha pracuje od roku 1995 jako lektor primární prevence a v roce 2009 se stal též naším lektorem. Působí v Praze a ve Středních Čechách&... (Více informací o lektorovi)