Beseda s pamětníkem holocaustu (šoa)

Vzděláváním o antisemitismu a holocaustu proti soudobým předsudkům

Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se studenti během konání vzdělávací aktivity interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době.

Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá tři vyučovací hodiny a je rozdělena na dva logické celky.

1) historicko-etický úvod lektora ICEJ (časová dotace – jedna vyučovací hodina):

  • definice holocaustu – šoa (práce se žáky)
  • definice antisemitismu jako specifické formy rasismu (práce se žáky)
  • příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století – hledání příčin šoa
  • vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti

2) autentický příběh pamětníka holocaustu (časová dotace – dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek):

  • historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů
  • přesah do současnosti
  • poselství mladé generaci
  • otázky a odpovědi

Přednáška je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky středních škol a učilišť.

Zvýhodněná cena přednášky činí díky podpoře Nadace mezinárodní potřeby 700 Kč (odměna lektorovi) + 700 Kč (odměna pamětníkovi) + cestovné dle platné vyhlášky MPSV (6,- Kč/km).

Zpět na profil lektora

Fotoalbum