Světová náboženství – orientace v čase a prostoru

Časová dotace – tři vyučovací hodiny s přestávkami, vhodné zejména pro projektové dny.

Interaktivní lekce primární prevence má přibližně tuto osnovu:

 • úvodní představení lektora
 • evokační brainstormingová aktivita – lístečková metoda, čtení myšlenek, tvorba skupinové myšlenkové mapy a následná práce s ní 
 • definice náboženství a důležitost svobody víry a vyznání
 • zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností – hlavní pojmy a definice z § 2
 • hlavní směry v náboženství – východní a západní tradice a rozdíly mezi nimi
 • stručný popis pěti hlavních známých náboženských směrů s využitím časové osy a mapy světa
 • detailnější popis judaismu s využitím zdrojové literatury, příkladů z historie, hodnotových vzorů a symbolů (volitelně video ukázka)
 • detailnější popis křesťanství s využitím zdrojové literatury, příkladů z historie, hodnotových vzorů a symbolů (volitelně video ukázka)
 • detailnější popis islámu s využitím zdrojové literatury, příkladů z historie, hodnotových vzorů a symbolů (volitelně video ukázka)
 • práce se skupinou – srovnání judaismu, křesťanství a islámu
 • práce se skupinou – nebezpečí náboženských sekt
 • hlavní rysy náboženských sekt, vyplývající nebezpečí a jak se mu bránit
 • shrnutí, reflexe a diskuse

Tato lekce je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky škol středních.
Před realizací vzdělávacího programu je zapotřebí upravit prostor třídy dle instrukcí lektora.

Zvýhodněná cena přednášky činí díky podpoře Nadace mezinárodní potřeby 700 Kč (odměna lektorovi) + cestovné dle platné vyhlášky MPSV (6,- Kč/km). Fakturace převodem.

Nadace mezinárodní potřeby nabízí od školního roku 2015/16 v rámci přednášek, ve kterých se hovoří o Bibli, všem zúčastněným žákům možnost odnést si v případě opravdového zájmu kapesní vydání Nového zákona zcela zdarma. Vhodné zejména pro výuku českého jazyka, literatury, dějepisu a občanské výchovy.

Bible_Novy_zakon

Zpět na profil lektora

Fotoalbum