Mgr. Hana Vavříková

Hana Vavříková patří mezi naše velmi zkušené lektory.

Původním povoláním učitelka, nyní v důchodu. Od roku 2010 působí jako lektorka pro přednášky o antisemitismu a holocaustu na základních a středních školách ve východních Čechách – v Pardubicích a okolí, v Chocni a ve Vysokém Mýtě.

Absolvovala již přibližně 80 přednášek na školách, v církvi a v prostorách městské knihovny. 

V září 2011 se účastnila speciálního výjezdního semináře v Mezinárodní škole studia o holocaustu při muzeu Jad Va-šem v Jeruzalémě.

Spolupracuje s pamětnicí holocaustu RNDr. Michaelou Vidlákovou.

Kontakty:

tel.: +420 605 403 270

e-mail: hankavavrik@seznam.cz

Antisemitismus a holocaust

Vzděláváním o antisemitismu a holocaustu proti soudobým předsudkům

Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se studenti během konání vzdělávací aktivity interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době.

Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek.

Multimediální přednáška má přibližně tuto osnovu:

  • definice holocaustu - šoa
  • definice antisemitismu jako specifické formy rasismu
  • historie židovského národa od starověku do současnosti
  • náboženská a rasová nenávist, příčiny a důsledky této nenávisti
  • historie holocaustu na základě příběhu pamětníka
  • autentické dobové dokumenty, originální videodokumenty
  • současný antisemitismus

Mgr. Hana Vavříková

Ukázka reakcí žáků ZŠ Choceň a SPŠPaS Pardubice 

Bylo to poutavé, teď často přemýšlím, co to bylo za svět.

Zajímá mě, jak je možné, že se najde taková spousta lidí, kteří mají v sobě tolik nenávisti.

Konečně jsem pochopila, kdo jsou Židé.

 

Další lektoři

Radek Hejret

Radek Hejret patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v rámci celé republiky a od počátku projektu Světlo paměti absolvova... (Více informací o lektorovi)

Jana Hlávková

Jana Hlávková patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v Severomoravském kraji a na Zlínsku a od počátku projektu Světlo paměti ... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Monika Slunečková

Monika Slunečková patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v rámci Českých Budějovic a v jižních Čechách a od poč... (Více informací o lektorovi)

Petr Plaňanský

Petr Plaňanský patří k našim velmi zkušeným lektorům zasahujícím svými přednáškami i nejmladší věkovou skupinu žáků systému domácího ... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Hana Vavříková

Hana Vavříková patří mezi naše velmi zkušené lektory. Původním povoláním učitelka, nyní v důchodu. Od roku 2010 působí jako lektorka pro předná... (Více informací o lektorovi)

PhDr. Jana Hofmanová

Jana Hofmanová patří k našim velmi zkušeným lektorům. Působí v rámci regionu Náchodska a od počátku projektu Světlo paměti absol... (Více informací o lektorovi)

Miroslava Kadlecová

Miroslava Kadlecová patří k našim velmi zkušeným lektorům. Působí zejména na Českolipsku a intenzivně se věnuje historii holocaustu ve Velvarech. Od počá... (Více informací o lektorovi)

Ing. Eliška Krmelová

Eliška Krmelová je autorkou a vedoucí lektorkou preventivního programu Etické dílny® a od roku 2009 patří také k ... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Vladimír Vácha

Vladimír Vácha pracuje od roku 1995 jako lektor primární prevence a v roce 2009 se stal též naším lektorem. Působí v Praze a ve Středních Čechách&... (Více informací o lektorovi)