Antisemitismus a holocaust

Vzděláváním o antisemitismu a holocaustu proti soudobým předsudkům

Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se studenti během konání vzdělávací aktivity interaktivní formou dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době.

Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek.

Multimediální přednáška má přibližně tuto osnovu:

  • definice holocaustu – šoa
  • definice antisemitismu jako specifické formy rasismu
  • interaktivní práce se skupinou na téma odlišnosti
  • příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století
  • vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti
  • historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů
  • přesah do současnosti

Přednáška je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky škol středních.

Zvýhodněná cena přednášky činí díky podpoře Nadace mezinárodní potřeby 700 Kč (odměna lektorovi) + cestovné dle platné vyhlášky MPSV (6,- Kč/km), fakturace převodem.

Zpět na profil lektora

Fotoalbum