Ing. Eliška Krmelová

Eliška Krmelová je autorkou a vedoucí lektorkou preventivního programu Etické dílny® a od roku 2009 patří také k našim lektorům.

Působí na Brněnsku a Břeclavsku a od počátku projektu Světlo paměti absolvovala již více než 50 přednášek a besed s pamětníky, při nichž oslovila přes 1200 žáků.

Školy nejčastěji navštěvuje s pamětnicí šoa, paní Bedřiškou Felixovou.

Ohlasy na její práci jsou více než pozitivní.

Kontakty:

tel.: +420 608 574 033

e-mail: eliska.krmelova@etickedilny.cz

Antisemitismus a holocaust

Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny spojené v jeden celek.

Multimediální přednáška má přibližně tuto osnovu:

  • definice holocaustu – šoa
  • příběh židovského národa od starověku do začátku 20. století
  • vysvětlení základů náboženské a rasové nesnášenlivosti
  • historie holocaustu na základě příběhu pamětníka v historických souvislostech a s použitím autentických dobových dokumentů včetně originálních video dokumentů
  • interaktivní práce žáků s plakáty na téma holocaust – použití vzdělávací jednotky Jad Va-šem
  • přesah do současnosti

Přednáška je určena pro 8. a 9. třídy základních škol a pro všechny ročníky škol středních.

Standardní cena přednášky činí 810 Kč (odměna lektorovi) + 810 Kč (odměna pamětníkovi) + cestovné dle platné vyhlášky. Po dohodě se školou je možno stanovit cenu individuální závislou na možnostech školy a získaných projektových dotacích a darech.

Ing. Eliška Krmelová

Hodnocení žáků 9. třídy ZŠ Těšany:

Přednáška byla zajímavá, poučná.

Dozvěděli jsme se spoustu užitečného – líbilo se mi vyprávění paní pamětnice Felixové. Je úžasné, že se dokáže vrátit ve vzpomínkách zpět.

Bylo to poučné – můžeme se díky tomu dávat větší pozor, aby se to neopakovalo.

Další lektoři

Radek Hejret

Radek Hejret patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v rámci celé republiky a od počátku projektu Světlo paměti absolvova... (Více informací o lektorovi)

Jana Hlávková

Jana Hlávková patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v Severomoravském kraji a na Zlínsku a od počátku projektu Světlo paměti ... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Monika Slunečková

Monika Slunečková patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v rámci Českých Budějovic a v jižních Čechách a od poč... (Více informací o lektorovi)

Petr Plaňanský

Petr Plaňanský patří k našim velmi zkušeným lektorům zasahujícím svými přednáškami i nejmladší věkovou skupinu žáků systému domácího ... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Hana Vavříková

Hana Vavříková patří mezi naše velmi zkušené lektory. Původním povoláním učitelka, nyní v důchodu. Od roku 2010 působí jako lektorka pro předná... (Více informací o lektorovi)

PhDr. Jana Hofmanová

Jana Hofmanová patří k našim velmi zkušeným lektorům. Působí v rámci regionu Náchodska a od počátku projektu Světlo paměti absol... (Více informací o lektorovi)

Miroslava Kadlecová

Miroslava Kadlecová patří k našim velmi zkušeným lektorům. Působí zejména na Českolipsku a intenzivně se věnuje historii holocaustu ve Velvarech. Od počá... (Více informací o lektorovi)

Ing. Eliška Krmelová

Eliška Krmelová je autorkou a vedoucí lektorkou preventivního programu Etické dílny® a od roku 2009 patří také k ... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Vladimír Vácha

Vladimír Vácha pracuje od roku 1995 jako lektor primární prevence a v roce 2009 se stal též naším lektorem. Působí v Praze a ve Středních Čechách&... (Více informací o lektorovi)