Mgr. Milan Tempír

Milan Tempír je bývalý středoškolský učitel s dlouholetou praxí. Od roku 2010 patří mezi naše lektory.

Působí v okolí Přerova a od počátku projektu Světlo paměti absolvoval přes 20 přednášek a besed s pamětníky, při nichž oslovil přes 600 žáků základních a středních škol.

V září 2011 se účastnil speciálního výjezdního semináře v Mezinárodní škole studia o holocaustu při muzeu Jad Va-šem v Jeruzalémě.

Ohlasy na jeho práci jsou pozitivní.

Kontakty:

tel.: +420 777 822 314

e-mail: milan.tempir@centrum.cz

Židovsko-křesťanská kultura jako zdroj evropské morálky

Stručný nástin historie Židů v Evropě (zejména s důrazem na naše území) od jejich příchodu až po holocaust.   

Holocaust a jeho zdroje – nacismus, rasismus, antisemitismus.

Průběh holocaustu – ghetta, hromadné vraždění v KT i mimo ně.

Izrael – útočiště pronásledovaného židovstva.

Poválečný antisemitismus a antisionismus.

Nebezpečí neonacismu v ČR.

Časová dotace přednášky činí dvě vyučovací hodiny.

Mgr. Milan Tempír

Mé přednášky o antisemitismu a holocaustu probíhaly v letech 2011 až 2015 na různých základních a středních školách Olomouckého kraje (v okresech Přerov a Olomouc). Všude měly kladný ohlas. Přítomní pedagogové oceňovali zejména fundovaný výklad a názornou prezentaci, přiměřenost přednesu k věku žáků, vstřícnost k nim i dostatek prostoru pro jrjich otázky k tématu. Pedagogům i žákům jsem též naznačil, jaké aktivity by mohli rozvinout v případě hlubšího zájmu o zmíněnou problematiku.

Další lektoři

Radek Hejret

Radek Hejret patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v rámci celé republiky a od počátku projektu Světlo paměti absolvova... (Více informací o lektorovi)

Jana Hlávková

Jana Hlávková patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v Severomoravském kraji a na Zlínsku a od počátku projektu Světlo paměti ... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Monika Slunečková

Monika Slunečková patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v rámci Českých Budějovic a v jižních Čechách a od poč... (Více informací o lektorovi)

Petr Plaňanský

Petr Plaňanský patří k našim velmi zkušeným lektorům zasahujícím svými přednáškami i nejmladší věkovou skupinu žáků systému domácího ... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Hana Vavříková

Hana Vavříková patří mezi naše velmi zkušené lektory. Původním povoláním učitelka, nyní v důchodu. Od roku 2010 působí jako lektorka pro předná... (Více informací o lektorovi)

PhDr. Jana Hofmanová

Jana Hofmanová patří k našim velmi zkušeným lektorům. Působí v rámci regionu Náchodska a od počátku projektu Světlo paměti absol... (Více informací o lektorovi)

Miroslava Kadlecová

Miroslava Kadlecová patří k našim velmi zkušeným lektorům. Působí zejména na Českolipsku a intenzivně se věnuje historii holocaustu ve Velvarech. Od počá... (Více informací o lektorovi)

Ing. Eliška Krmelová

Eliška Krmelová je autorkou a vedoucí lektorkou preventivního programu Etické dílny® a od roku 2009 patří také k ... (Více informací o lektorovi)

Ing. Marek Šlechta

Marek Šlechta organizuje v ČR projekt PAMATUJ! připomínající největší hr... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Benjamin Železník

Benjamin Železník v roce 2010 dokončil magisterské studium evangelické teologie na ETF UK v Praze a od téhož roku patří mezi naše lektory. Působí v rámci Prahy a s... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Vladimír Vácha

Vladimír Vácha pracuje od roku 1995 jako lektor primární prevence a v roce 2009 se stal též naším lektorem. Působí v Praze a ve Středních Čechách&... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Milan Tempír

Milan Tempír je bývalý středoškolský učitel s dlouholetou praxí. Od roku 2010 patří mezi naše lektory. Působí v okolí Přerova a od poč&aacu... (Více informací o lektorovi)