Mgr. Benjamin Železník

Benjamin Železník v roce 2010 dokončil magisterské studium evangelické teologie na ETF UK v Praze a od téhož roku patří mezi naše lektory.

Působí v rámci Prahy a středních Čech a od počátku projektu Světlo paměti absolvoval 24 přednášek a besed s pamětníky, při nichž oslovil 1100 žáků středních škol.

V září 2011 se účastnil speciálního výjezdního semináře v Mezinárodní škole studia o holocaustu při muzeu Jad Va-šem v Jeruzalémě.

Ohlasy na jeho práci jsou pozitivní.

 

Kontakty:

tel.: +420 774 525 876

e-mail: zeleznik@etf.cuni.cz, zeleznik.praha@gmail.com


Základní přednáška s přehlednou powerpointovou prezentací, která sestává ze tří částí:

  • I. Z dějin židovského národa
  • II. Diskriminace a koncentrace Židů v ghettech (1933–1941)
  • III. Holocaust (od izolace k likvidaci 1941–1945)

Lekce je určena pro žáky středních škol; v určitém přizpůsobení též pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Časová dotace základní přednášky činí dvě vyučovací hodiny.

Hlavním účelem přednášky I. (Z dějin židovského národa) je, aby žáci měli možnost vnímat, že Židé v dějinách i dnes jsou lidé, konkrétní lidské bytosti s vlastní tváří a jménem. Lidé se svými radostmi a bolestmi, s rozličným nadáním a životními zájmy. Dále mají žáci pochopit, že židovský národ, který vytvořil tisíciletou kulturu, v průběhu staletí nezaniknul, nesplynul s jinými národy, kulturami. Přes všechno protivenství a pronásledování přetrval do současnosti, zachoval si vlastní identitu a svébytnost, obnovil a uhájil státnost v zemi předků, v Zemi izraelské.

Záměrem přednášky II. (Diskriminace a koncentrace Židů v ghettech, 1933–1941) je, aby si studenti uvědomili, že protižidovská perzekuce za totalitní vlády nacionálního socialismu se stupňovala postupně, v průběhu let. Žáci jsou motivováni ke snaze porozumět obětem diskriminace a pronásledování (např. proč lidé zůstávali ve své domovině až do doby, kdy už nebylo možno uniknout). Přednáška by měla ukázat postupné vyčleňování Židů ze společnosti v období, které předcházelo organizovanému vyhlazování – přiblížit osudy českých Židů na příkladech jednotlivců (Petr Ginz, Erika Bezdíčková) tak, aby se žáci mohli identifikovat s oběťmi.

Záměrem přednášky III. (Holocaust, od izolace k likvidaci 1941–1945) je srozumitelně představit průběh genocidy Židů a upevnit povědomí o reálnosti holocaustu (že se něco takového stalo). Dalším cílem je, aby studenti pochopili společenskou nebezpečnost nenávistné rasistické ideologie (konkrétně rasistického antisemitismu), jejíž hlásané plány na společenské vyloučení a odstranění jedné skupiny lidí mohly v totalitním režimu dojít svého nelidského uskutečnění.

Doplňující přednáška Spravedliví mezi národy

Vzdělávací aktivita přibližuje některé inspirativní životy těch, kdo v době nacistického ovládnutí Evropy pomáhali a usilovali o záchranu pronásledovaných Židů v Polsku, Francii a Maďarsku.     

K příležitosti Jom ha-šoa v r. 2013 jsem připravil tři tematické přednášky v angličtině určené pro studenty středních škol:

(I) Czech inhabitants’ relation to the Jews imprisoned in Terezín

(II) The Protectorate gendarmes in the Terezín Ghetto

(III) Teaching about the Holocaust in former Czechoslovakia and after the year 1989

Výklad je samozřejmě k dispozici v českém jazyce. Délka jednotlivé přednášky s příslušným obrazovým doprovodem nepřesahuje 10 minut.   

Všechny nabízené přednášky staví na rozmanitém obrazovém doprovodu (dobové malby a kresby, archivní snímky, vlastní přehledné tabulky, mapy) s vysokou vypovídající hodnotou. Pečlivě a citlivě vybraný obrazový materiál zvyšuje možnost zapamatovatelnosti vyučované látky.

Mgr. Benjamin Železník

 

Ohlasy pedagogů na provedené přednášky:

SPŠ strojnická, Betlémská 4, Praha 1; pedagog: Mgr. Jiřina Tellerová; datum konání: 8. 12. 2011

Na přednášce mi vyhovovalo, oceňuji: připravenost a systém výkladu

Celkové hodnocení lektora: vynikající přednáška, velmi dobře připravena, splnila svůj cíl

SŠ knižní kultury, K Lučinám 18, Praha 3; pedagog: Mgr. Veronika Trégnerová, datum konání: 5. 1. 2012

Na přednášce mi vyhovovalo, oceňuji: prezentace, názornost, film, fundovanost lektora

Celkové hodnocení lektora: velmi dobré

Gymnázium, Arabská 14, Praha 6; pedagog: PhDr. Alena Horáčková; datum konání: 23. 1. 2012

Na přednášce mi vyhovovalo, oceňuji: vysoká odborná úroveň a způsob prezentace

Celkové hodnocení lektora: výborné

SPŠ strojírenská a Jazyková škola, Heverova 191, Kolín IV; pedagog: Mgr. Jana Skřivánková; datum konání: 25. 6. 2012

Na přednášce mi vyhovovalo, oceňuji: přehlednost, jasnost, přizpůsobení dané věkové skupině

Celkové hodnocení lektora: vstřícný, má hluboké znalosti o dané tematice

 

Další lektoři

Radek Hejret

Radek Hejret patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v rámci celé republiky a od počátku projektu Světlo paměti absolvova... (Více informací o lektorovi)

Jana Hlávková

Jana Hlávková patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v Severomoravském kraji a na Zlínsku a od počátku projektu Světlo paměti ... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Monika Slunečková

Monika Slunečková patří k našim nejzkušenějším lektorům. Působí v rámci Českých Budějovic a v jižních Čechách a od poč... (Více informací o lektorovi)

Petr Plaňanský

Petr Plaňanský patří k našim velmi zkušeným lektorům zasahujícím svými přednáškami i nejmladší věkovou skupinu žáků systému domácího ... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Hana Vavříková

Hana Vavříková patří mezi naše velmi zkušené lektory. Původním povoláním učitelka, nyní v důchodu. Od roku 2010 působí jako lektorka pro předná... (Více informací o lektorovi)

PhDr. Jana Hofmanová

Jana Hofmanová patří k našim velmi zkušeným lektorům. Působí v rámci regionu Náchodska a od počátku projektu Světlo paměti absol... (Více informací o lektorovi)

Miroslava Kadlecová

Miroslava Kadlecová patří k našim velmi zkušeným lektorům. Působí zejména na Českolipsku a intenzivně se věnuje historii holocaustu ve Velvarech. Od počá... (Více informací o lektorovi)

Ing. Eliška Krmelová

Eliška Krmelová je autorkou a vedoucí lektorkou preventivního programu Etické dílny® a od roku 2009 patří také k ... (Více informací o lektorovi)

Ing. Marek Šlechta

Marek Šlechta organizuje v ČR projekt PAMATUJ! připomínající největší hr... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Benjamin Železník

Benjamin Železník v roce 2010 dokončil magisterské studium evangelické teologie na ETF UK v Praze a od téhož roku patří mezi naše lektory. Působí v rámci Prahy a s... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Vladimír Vácha

Vladimír Vácha pracuje od roku 1995 jako lektor primární prevence a v roce 2009 se stal též naším lektorem. Působí v Praze a ve Středních Čechách&... (Více informací o lektorovi)

Mgr. Milan Tempír

Milan Tempír je bývalý středoškolský učitel s dlouholetou praxí. Od roku 2010 patří mezi naše lektory. Působí v okolí Přerova a od poč&aacu... (Více informací o lektorovi)