Kontakty

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, z. s. (ICEJ ČR)
Na Žertvách 23, 180 00  Praha 8
​office: +420 725 854 354 | e-mail: icej@ecn.cz | www.icej.cz

Příspěvky na projekt

Název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, Komerční banka Praha 2
Číslo účtu: 3747530257/0100, IBAN CZ2801000000003747530257, SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX.
Variabilní symbol: 117

Realizační tým

Doc. Ing. Fedor Gál, DrSc.
nositel vize, garant filmové části projektu

RNDr. Mojmír Kallus
manažer projektu
mojmir.kallus@ecn.cz

Ing. Karel Sedláček
mezinárodní koordinátor
sedlacek@post.cz

Ing. Daniel Žingor
finanční a systémový manažer
daniel@zingor.cz

Radek Hejret
koordinátor pro vzdělávání a kurátor putovní výstavy
radek.hejret@icej.cz, radek.hejret@seznam.cz

Partneři

Nadácia Milana Šimečku, Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba: Peter Leponi, lepo@nadaciams.sk
Koordinácia slovenských partnerov a edukačných aktivít na Slovensku
www.nadaciamilanasimecku.sk

Truc Spherique, Žilina, Slovenko
Kontaktná osoba: Fedor Blaščák, fedor.blascak@gmail.com
Organizácia akcie v Žiline a historický výskum
www.stanica.sk

Historický ústav Slovenskej Akadémie vied, Bratislava, Slovensko
Kontaktná osoba: Ján Hlavinka, janhlavinka@gmail.com
Historický výskum a prezentácia výsledkov na konferencii v Žiline
www.history.sav.sk

The Auschwitz Museum, Oswiecim, Polsko
Kontaktní osoba: Katarzyna Marcak, katarzyna.marcak@auschwitz.org
Organizace úvodního dne pochodu v Osvětimi
www.auschwitz.org

Ahoj Slovakia
Kontaktní osoba: Filip Ostrowski, filip.ostrowski@gmail.com
Logistická podpora pochodu v Polsku
www.ahojslovakia.com

Nadace pro rozvoj vzdělání
Finanční podpora
www.nadaceprovzdelani.cz

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike
Finančná podpora
www.uzzno.sk