March of the Living 2016

Přidejte se s námi k letošnímu Pochodu živých v Osvětimi dne 5. května 2016

Vážení přátelé Izraele,

jak asi víte, Pochod živých v Osvětimi je každoroční vzpomínková pietní slavnost k uctění památky šesti a půl milionů zavražděných Židů. Koná se vždy na Jom ha-šoa (den památky obětí holocaustu), který se v Izraeli připomíná ve výroční den povstání ve varšavském ghettu.

V tento den se tisíce účastníků z celého světa, Židů i křesťanů, vydají společně na tříkilometrový pochod z Osvětimi do Birkenau, kde se uskuteční pietní program za účasti přeživších
a významných představitelů židovského politického, kulturního a duchovního světa.
Letos připadne toto datum na čtvrtek 5. května 2016.

Pro nás křesťany je to vzácná příležitost vyjádřit úctu obětem, tichou účst na zármutku s jejich potomky, projevit solidaritu s tímto Bohem vyvoleným lidem a prakticky naplnit slovo proroka Izajáše 40:1 „Potěšujte, potěšujte lidu mého, praví Bůh váš“.

Je to doslova zázrak, když na místě dřívějšího prokletí, zmaru a „konečného řešení“ zní hebrejská modlitba Baruch Ata Adonai... Je to velmi povzbudivý a silný zážitek vidět právě v těchto místech množství mladých Izraelců, kteří představují budoucnost Izraele. Neméně významná je skutečnost, že v posledních letech otevřeli organizátoři tuto původně židovskou akci
křesťanům. Svědčí to o oboustranně rostoucím povědomí o tom, že máme mnoho společného.

Účast na pochodu tak představuje příležitost k praktickému setkání, z něhož se rodí porozumění i mnohá osobní přátelství.

Organizační pokyny

ICEJ nabízí účast za těchto podmínek: zajistíme nocleh s večeří v Třinci, autobusovou dopravu do Osvětimi a zpět do Třince a účast na Pochodu živých. Bez oficiálního zprostředkování účasti není individuální cesta možná, celý areál muzea je v tento den z bezpečnostních důvodů uzavřen a vjezd je povolen pouze označeným autobusům. Dopravu do Třince a zpět nezajišťujeme. Protože příjezd do Třince je plánován v poměrně pozdních hodinách, počítáme standardně ještě s druhým noclehem a večeří.

Předpokládaný program

středa 4. května

  • individuálně příjezd do Třince, ubytování v hotelu Steel
  • večeře se podává od 19 hodin

čtvrtek 5. května

  • 7.00 snídaně
  • 8.00 odjezd do Osvětimi
  • 10.00–18.00 účast na Pochodu živých
  • 18.00 odjezd z Birkenau, příjezd do Třince asi ve 20 hodin
  • večeře, nocleh

pátek 6. května

  • po snídani odjezd individuálně

Cena programu a způsob přihlášení

Cena za tento program je 3 920 Kč na osobu a zahrnuje ubytování s polopenzí v hotelu (2 noci), dopravu do Osvětimi a poplatek za účast na Pochodu živých.
Pokud nepotřebujete ubytování a dostavíte se 5. května v 8 hodin k hotelu Steel v Třinci, cena za celodenní účast včetně dopravy a balíčku s jídlem je 2 000 Kč.

Zájemci se mohou přihlásit emailem na icej@ecn.cz nejpozději do 31. 3. 2016

Obdržíte přihlášku a instrukce k platbě. Přihlášení je závazné po doručení vyplněné přihlášky a přijetí platby.

Organizátoři si vyhrazují právo na organizační změny. Akce se uskuteční při minimálním počtu 30 přihlášených.

Historie projektu March of the Living

Brožura ve formátu PDF, ze které se dozvíte stručnou historii města Osvětim a důvody, které vedly k založení projektu March of the Living. Ke stažení zde.