Projekt CEMACH

CEMACH –  soutěžní projekt pro střední školy 

Pro školní rok 2018/19 byl vyhlášen již osmý ročník soutěžního projektu Cemach (hebr. výhonek, klíč k poznání). Tento projekt vyhlašuje Česko-izraelská smíšená obchodní komora ve spolupráci s Velvyslanectvím Státu Izrael v ČR a Památníkem Lidice. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podporu projektu garantuje i Ministerstvo kultury. Mimo území ČR probíhá projekt CEMACH také na Slovensku, v Polsku a Maďarsku.

Cíl projektu

Cílem projektu je vzbudit zájem mezi studenty i pedagogy o současný Izrael jako zemi zajímavou pro cestování, obchod, vzdělávání i kulturní obohacení; rozvíjet u soutěžících dovednosti užitečné pro další studium i pro život a inspirovat cca 700 českých studentů k zapojení do celostátní soutěže, jejíž hlavní cenou ve třech kategoriích je týdenní poznávací zájezd do Izraele. Smyslem je bořit předsudky a stereotypy vůči Izraeli, kterými je vinou mediální manipulace ohrožena zejména mladá generace.

Vzdělávací aktivity na školách

V rámci projektu pořádají vyškolení lektoři ICEJ ČR interaktivní multimediální přednášky o Izraeli, během kterých seznámí žáky s historickým pozadím vzniku moderního Státu Izrael a jeho následným rozvojem na poli vědy, kultury, ekonomiky a ekologie. Žákům je poskytnut prostor na diskusi a v závěru jsou jim vysvětlena pravidla přihlašování do soutěže.

Tyto přednášky se uskutečňují přímo ve škole a trvají dvě až tři vyučovací hodiny podle individuální domluvy s konkrétním lektorem. Tematicky přednášky projektu CEMACH doplňují projekt primární prevence Světlo pamětiUkázka osnovy přednášky zde.

Z technického zázemí je zapotřebí pouze interaktivní tabule nebo dataprojektor a reproduktory k PC.

Cena přednášek

Přednášky v rámci projektu CEMACH jsou pro školy zcela zdarma.

Předběžné termíny projektu/soutěže ve školním roce 2017/18

09/2018 – 03/2019
probíhají přednášky lektorů ICEJ a naučné besedy s velvyslancem Státu Izrael v ČR

09/2018 – 03/2019
zapojení studentů středních škol do soutěže, čas na vypracování individuálních projektů

31. 3. 2019
uzávěrka přihlášek prostřednictvím on-line i papírových formulářů

04/2019
hodnocení došlých projektů a vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií

​Více informací o projektu naleznete v přiloženém PDF souboru a na www.cemach.cz. Pro objednávku přednášky či besedy na vaší škole kontaktujte jednotlivé lektory.

Seznam lektorů ICEJ ČR

Radek Hejret
lektor, školitel a koordinátor přednášek a výstav 
e-mail: radek.hejret@seznam.cz, mobil: +420 739 324 300
rozsah působení – celá ČR

Mgr. Monika Slunečková
lektorka
tel.: +420 385 513 573
rozsah působení – České Budějovice a okolí

Partneři projektu