Světlo paměti – projekt primární prevence

Pro školní rok 2018/19 byl vyhlášen již dvanáctý ročník projektu primární prevence Světlo paměti. Tento projekt organizuje česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR) ve spolupráci s Mezinárodní školou studia o holocaustu při muzeu Jad Va-šem v Izraeli a Terezínskou iniciativou, organizací sdružující přeživší pamětníky hrůz holocaustu. V letech 2009–2012 získal projekt Světlo paměti podporu Evropského sociálního fondu prostřednictvím MŠMT v rámci OPVK pod názvem „Centra vzdělávání a dialogu“.

Cíl projektu

Cílem celého projektu je zvýšit u mladé české populace povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku a působit tak preventivně proti výskytu rizikového chování a extremismu ve společnosti.

Zvolená metoda

Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se žáci interaktivní formou během vzdělávacích aktivit dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudku, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se vyskytují i v současné době.

Vzdělávací aktivity na školách

Jádrem projektu jsou lekce primární prevence a besedy na školách, jež uskutecňují odborně vyškolení lektoři, kteří používají dobové dokumenty, multimediální pomůcky, citují z publikací souvisejících s tématem a využívají osobní znalost životních příběhů pamětníků šoa. V současné době ještě stále můžeme uskutečňovat řadu programů společně s pamětníky holocaustu, nicméně v budoucnosti to bude stále složitější.

Interaktivní program primární prevence se uskutečňuje přímo ve škole a trvá dvě až tři vyučovací hodiny.
Ukázka osnovy programu bez přítomnosti pamětníka holocaustu zde.
​Ukázka osnovy programu za přítomnosti pamětníka holocaustu zde.

Cena programů

Cena přímých nákladů za provedení vzdělávací aktivity činí Kč 810,00 (odměna lektorovi) + Kč 810,00 (odměna pamětníkovi, je-li přítomen) + náklady na cestovné. Stanovení finální výše ceny i způsobu jejího proplacení necháváme na individuální domluvě mezi konkrétním lektorem, pamětníkem a školou.

Materiály pro pedagogy

S pomocí Mezinárodní školy pro výuku o holocaustu při Jad Va-šem v Jeruzalémě jsme připravili tři vybrané kompletní vzdělávací jednotky zaměřené na výuku o holocaustu na českých základních a středních školách.

Sada těchto materiálů je doplněna metodickými pokyny Proč učit o holocaustu, Co učit o holocaustu a Jak učit o holocaustu, které vypracovala mezivládní organizace ITF a které poprvé vycházejí takto souborně v českém překladu. 

Vzdělávací materiály jsou poskytovány těm zájemcům z řad pedagogů, kteří se problematikou výuky o holocaustu chtějí zabývat intenzivněji a dlouhodobě v rámci svých oborů. Inspiraci zde naleznou učitelé dějepisu, literatury, výtvarné výchovy, občanské nauky a základů společenských věd.

Tyto materiály jsou k dispozici pro pedagogy zdarma v tištěné podobě v praktických plastových kufříčcích. Zároveň je možné stáhnout jednotlivé vzdělávací jednotky zde a metodické pokyny zde.

Akreditované semináře pro pedagogy

Ve spolupráci s Mezinárodní školou pro výuku o holocaustu při Jad Va-šem v Jeruzalémě pořádáme dvakrát ročně akreditované semináře pro české učitele s cílem je informovat o nových trendech a poznatcích v oboru výuky moderních dějin a prevence rizikového chování. 

Číslo akreditace u MŠMT 13121/2013-201-275

Krátké reportáže z uskutečněných vzdělávacích seminářů pro pedagogy naleznete zde a zde.

Více informací

Další informace o projektu naleznete v přiloženém PDF souboru.

Pro objednávku přednášky či besedy na vaší škole kontaktujte národního koordinátora projektu nebo přímo jednotlivé lektory působící v regionech. Seznam lektorů zde.

RNDr. Mojmír Kallus
manažer projektu Světlo paměti
e-mail.: icej@ecn.cz

Radek Hejret
národní koordinátor a školitel projektu Světlo paměti
e-mail.: radek.hejret@seznam.cz