05. 10. 2015 19:04:40 Novinky

05. 10. 2015 19:04:40 by Radek Hejret

VRBA–WETZLER MEMORIAL ANEB CO JE TO HRDINSTVÍ? 

V úterý 11. října 2016 se v aule našeho gymnázia konal Projektový den na téma Memoriál Vrba – Wetzler s podtitulem Co je to hrdinství? Program, kterého se zúčastnilo přes 70 žáků naší školy (ze třídy 4. C, 2. A a semináře SVS), se uskutečnil v rámci etické výchovy, ale tematika přesahuje i do dějepisu, českého jazyka a společenských věd obecně. Akci připravil lektor ICEJ Radek Hejret, jenž ve svém úvodním interaktivním vystoupení nastínil dějiny Židů a jejich pronásledování v celé historii a po té představil konkrétní osudy mladíků Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera, kteří v dubnu 1944 uprchli z KT Auschwitz - Birkenau, aby svět informovali o masovém vyvražďování lidí. Seznámili jsme se také se zásadní myšlenkou Memoriálu Vrba–Wetzler, již 3. ročníku vzpomínkového pochodu o délce 130 km z Osvětimi do Žiliny. Tuto akci připomíná i výstava fotografií Pochod po stopách hrdinů 2014 objektivem Jindřicha Buxbauma, kterou můžete zhlédnout až do konce listopadu v prostorách naší školy. Pan Hejret se dotkl i citlivé problematiky extremismu v dnešní době a zdůraznil, že na „složité problémy neexistují jednoduchá řešení!“… 

V druhé části Projektového dne vystoupil PhDr. Toman Brod, historik, autor mnoha odborných knih o novodobých dějinách, ale především přímý účastník hrůzných událostí. Michal Nečesaný, student dějepisu na Univerzitě v Hradci Králové, který na našem gymnáziu absolvuje souvislou praxi, k tomu dodává:

„…závěr programu se proměnil v besedu, při které studenti dostali odpovědi na nejrůznější otázky…Myslím, že celá akce byla pro zúčastněné obrovským přínosem a splnila svůj účel, když připomněla události, na které by se rozhodně nemělo zapomínat. Mnozí žáci jistě ocenili příležitost setkat se s člověkem, který sám holocaust zažil, když byl zhruba v jejich věku…“.

Akce se zúčastnily i dvě vzácné dámy, nejstarší přeživší holocaustu z Holicka, Eva Pytelová, (91 let!), která našim gymnazistům před časem také nastínila své hrůzné životní peripetie, a Hana Faltysová, autorka knihy o Židech z Holicka Hrst vzpomínek, jinak odbornice na holický odboj (kniha Holický odboj za 2. světové války). Projektový den se uskutečnil v rámci programu MŠMT Implementace etické výchovy a byl primárně určen pro žáky nižšího gymnázia.

Mgr. Eva Pýchová, učitelka Čj, VkO, VkZ a ZSV na Gymnáziu Dr. Emila Holuba v Holicích

Fotoalbum