21. 01. 2015 18:35:40 Novinky

Vzdělávací seminář pro pedagogy

21. 01. 2015 18:35:40 by Radek Hejret

Moderní metody výuky o holocaustu v praxi

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém – česká pobočka, ve spolupráci s Mezinárodní školou pro výuku holocaustu Jad Va-šem a s Gymnáziem Dr. Emila Holuba Holice v rámci projektu Světlo paměti uspořádalo 20. ledna 2015 další seminář pro pedagogy na téma Moderní metody výuky o holocaustu v praxi.

Seminář se uskutečnil v aule Gymnázia Dr. Emila Holuba Holice za účasti jedenácti pedagogických pracovníků z osmi škol.

V první části semináře vysvětlila odborná pracovnice z Jad Va-šem paní magistra Miriam Mouryc vzdělávací přístup této instituce. Poté učitelka etické výchovy z partnerského gymnázia paní magistra Eva Pýchová předvedla ukázkovou hodinu s využitím materiálů Jad Va-šem. Ke své práci si vybrala plakáty „Oživlé vzpomínky“, které přítomní žáci samostatně analyzovali a posléze společně diskutovali o svých pohledech.

V druhé části semináře následovala diskuse pedagogů věnovaná proběhlé ukázkové hodině, dalším příkladům dobré praxe i nejnovějším poznatkům Jad Va-šem na poli výuky o holocaustu. Též došlo k diskusi nad aktuální situací v Evropě a Izraeli spojené s nebezpečím nového antisemitismu. Radek Hejret poté představil projekty primární prevence ICEJ.

Program byl organizován v rámci připomínky Mezinárodního dne památky obětí holocaustu a nebyl pro pedagogy zpoplatněn.

Číslo akreditace u MŠMT 13121/2013-201-275 

Fotoalbum