Přesně před 71 lety, dne 7. dubna 1944, se podařilo dvěma mladým slovenským Židům – Rudolfovi Vrbovi a Alfrédovi Wetzlerovi – utéct z vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. Jejich útěk nebyl pokusem o záchranu vlastních životů. Oba vězni utíkali za podpory odbojového hnutí v táboře s úkolem podat svědectví o masových vraždách v plynových komorách a pokud možno přispět k jejich zastavení.

Po osmnácti dnech strastiplné cesty se jim podařilo dostat do Žiliny, kde byla podle jejich svědectví před představiteli židovské obce sepsána 32 stránková zpráva o fungování největšího nacistického tábora smrti.

Zpráva se rozšířila do světa, a i když jí původně nebylo věnováno tolik pozornosti, kolik by si zasloužila, v konečném důsledku vedla k zastavení deportací maďarských Židů a záchraně přibližně 200 000 lidských životů.

Hrdinský čin obou aktérů si i letos připomeneme pochodem po jejich stopách. Zveme vás k účasti! Více informací včetně přihlášky naleznete zde

Fotoalbum